Рециклиране и възстановяване

Пластмасите са твърде ценен ресурс, за да бъдат изхвърлени, дори ако достигнат края на полезния си живот. Използване на опции за рециклиране и възстановяване на пластмаса в Европа и използване на днешните най-добри практики и технологии в екологично ефективен ход:

  • Могат да бъдат постигнати икономии на природни ресурси, равняващи се на 25% от годишното потребление на петрол във Франция.
  • Могат да бъдат постигнати 9 милиона тона по-малко емисии на CO2 годишно и може да се направи значителен принос за опазването на климата.

За да се осъществи това развитие, ще е необходимо да се предприемат стъпки за предотвратяване на заравянето на пластмаси като отпадъци и да се установят планове за събиране, ориентирани към възстановяването. Необходимо е тези проекти да се подобрят в съответствие с рециклирането и оползотворяването чрез адаптирането им към съвременната инфраструктура за разделяне, така че този ценен ресурс да може да се използва с пълен капацитет.

Източник: https://pagev.org