Пластмасите нямат място в ПРИРОДАТА, те имат  място в ЖИВОТА НИ, за да ни улеснят!

Като общество нашата цел е да нямаме отпадъци и трябва да насърчаваме всеки човек да събира и разделя всеки рециклируем материал. Така да бъде рециклиран по начин, който създава най-малко замърсяване на природата.

Но в днешно време се сблъскваме пред екологични проблеми с пластмасата и си задаваме въпроса “ЗАЩО”. Пластмасата обаче е чудотворен материал, който донесе големи възможности за развитие в различни сектори и по добри социални условия, които цивилизацията, човешките и технологичните постижения не можаха да достигнат до миналия век, и осигури демократизацията на колективното богатство. Забравяме това! Забравяме за незаменимата му употреба в технологиите за здраве и безопасност, скоростта на пренасяне на чиста вода, мястото му в ежедневието, лесната му рециклируемост и помним само бутилките и торбите, които плуват в морето. Но дали тези чанти и бутилки стигнаха до там сами?

Може би не мислим достатъчно за това. Тук целим да накараме хората да се замислят за тях, да поставим пластмасата там, където трябва да бъде, и да я трансформираме в умовете на хората. Защото пластмасата няма място в природата, но има много място в живота ни, за да ни улесни!

Източник: https://pagev.org