Иновация

Пластмасите са в живота ни повече от 100 години, но се считат за нови в сравнение с обикновените материали като дърво, камък, метал, стъкло и хартия. Пластмасите проправиха пътя за множество технологични постижения, нови дизайнерски решения, подобрения в екологичните характеристики и спестяване на разходи през последните няколко десетилетия.

Благодарение на пластмасата единственото нещо, което ограничава днешните дизайнери, е тяхното въображение. Изчерпването на природните и невъзобновяеми ресурси, изменението на климата и застаряването и нарастващото население са някои от основните проблеми, пред които обществото трябва да се изправи днес.

Ако пластмасата не съществуваше, вероятно щяхме да я измислим, за да преодолеем тези проблеми.

Източник: https://pagev.org