История

От най-ранните времена човечеството работи усилено, за да разработи материали, които ще осигурят ползи, които не се намират в естествените продукти.

Развитието на пластмасовите материали започва с използването на естествени материали (като гума, шеллак) със свойствата на пластмасата и след това продължава с разработването на химически модифицирани естествени материали (като гума, нитроцелулоза, колаген, галалит). И накрая, преди 100 години започват да се разработват напълно синтетични материали, които познаваме като съвременни пластмаси.

Вероятно първият пример за това е веществото, изобретено от Александър Паркс през 1855 г., което сега познаваме като целулоид, но кръстено на паркет. Поливинилхлоридът (PVC) е полимеризиран за първи път между 1838 и 1872 г. и важен етап е преживян, когато Лео Бекеланд създава първата наистина синтетична масово произвеждана пластмаса, бакелит, през 1907 г.

Източник: https://pagev.org